Dijaški domovi

Svetovalni delavec v dijaškem domu veliko pozornosti namenja neposrednemu delu z dijaki, ki se začne ob vpisu v dijaški dom.

Svetovalni delavec se skupaj z dijakom/injo posvetuje glede dijakovih želja, strahov v zvezi z bivanjem v dijaškem domu, saj kvalitetna priprava dijaka/nje na bivanje v dijaškem domu zmanjša marsikateri zaplet v prvih mesecih bivanja.

Neposredno delo se nadaljuje v različnih individualnih razgovorih z dijaki ob različnih težavah, zelo veliko je tudi posvetovalnih razgovorov z vzgojitelji in starši. Dobro sodelovanje s svetovalno službo na srednjih šolah pomeni hiter pretok informacij in možnost ukrepanja ob težavah, ki se pojavijo na relaciji šola, dijak, starši, dijaški dom.

 Organizacija supervizije ali intervizije za strokovne delavce dijaškega doma je nujna za kvalitetno delo strokovnega kolektiva.

Za razvojne naloge se je smiselno povezovati z ostalimi strokovnimi delavci. Različne analize (učnega uspeha, izpisa,…) lahko pomagajo pri razumevanju aktualnega dogajanja v dijaškem domu.

Pripravil: Samo Lesar