O društvu

Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije združuje svetovalne delavce v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Namen našega delovanja je podpirati strokovno identiteto različnih profilov šolskih svetovalnih delavcev (psihologov, pedagogov, socialnih delavcev, specialnih pedagogov, socialnih pedagogov) s ciljem dviga kakovosti in prepoznavnosti šolskega svetovalnega dela.

Seminar 2020

Pridružite se nam tudi na Facebook strani!

Namenjena je tudi informiranju, tako o strokovnih vsebinah kot za obveščanje o pomembnih dogodkih in prireditvah.

Nudi priložnost za izmenjavo mnenj, izkušenj in idej. Je prostor za naše odzive na aktualna družbena dogajanja.

Je pa tudi priložnost za spoznavanje, povezovanje in sodelovanje. Ali za sprostitev in ventilacijo med podobno mislečimi.

Skupaj smo močnejši (in več glav več ve).